نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

آمار زير در مناطق مختلف كلگرى نشان مى دهد كدام محلات بيشترين رشد قيمت و كدام محلات بيشترين افت قيمت را نسبت به ماه اكتبر ٢٠١٦ داشته اند. آمار مربوط به خانه هاى مستقل است.

1) City Centre

Most price increase:

 • Bankview +10%
 • Killarney +8%
 • Shaganappi +8%
 • South Calgary +8%

Most price decrease:

 • Cambrian Heights -3%
 • Highwood -3%
 • Hillhurst -2%

 

2) Northwest

Most price increase:

 • Silver Springs +10%
 • Varsity +8%
 • Rocky Ridge +4%
 • Citadel +3%

Most price decrease:

 • Tuscany -14%
 • University Heights -6%
 • Collingwood -4%

 

3) North

Most price increase:

 • Beddington Heights +3%
 • Sandstone Valley +2%

Most price decrease:

 • North Haven -5%
 • North Haven Upper -2%

 

4) Southeast

Most price increase:

 • Auburn Bay +3%
 • Cranston +3%

Most price decrease:

 • Riverbend -3%
 • McKenzie Towne 0%

 

5) South

Most price increase:

 • Bonavista Downs +7%
 • Lake Bonavista +3%
 • Maple Ridge +3%

Most price decrease:

 • Midnapore -3%
 • Oakridge -3%

6) West

 • Signal Hill +9%
 • Wildwood +8%
 • Springbank +8%
 • Glenbrook +8%
 • Discovery Ridge +8%

Least price decrease:

 • Valley Ridge 0%
 • Patterson +1%
 • North Glenmore park +1%
 • Coach Hill +4%
 • Cougar Ridge +4%
 • Crestmont +4%
 • West Springs 4%

 

به طور ميانگين منطقه West بيشترين رشد را در بين همه مناطق داشته است و هيچ محله اى در اين منطقه شاهد افت قيمت نبود. در نقطه مقابل منطقه Northwest شاهد افت بيشترى (منفى ١٪) نسبت به بقيه مناطق ديگر بود.

توجه: مناطق East و Northeast جزو آمار نيستند.
عكس زير روند قيمت را براى انواع خانه در تمامى مناطق كلگرى نشان مى دهد.

نقشه زير مرز مناطق مختلف را نشان مى دهد