نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

جداول زير دو محله از گران ترين و ارزان ترين ها را در مناطق مختلف كلگرى را نشان مى دهد. معيار انتخاب قيمت ميانه در هر محله است.
تعريف قيمت ميانه: به قيمتى گفته مى شود كه به تعداد مساوى خانه با قيمت كمتر و بيشتر از آن فروش رفته است.

City Centre
Community Upper Mount Royal Bel-Aire
Highest Median Price $1,975,000 $1,967,500
Community Highwood Ramsay
Cheapest Median Price $519,900 $515,650
West
Community Aspen Woods Discovery Ridge
Highest Median Price $970,000 $854,500
Community Glamorgan Glenbrook
Cheapest Median Price $537,500 $508,500
South
Community Eagle Ridge Bayview
Highest Median Price $1,422,500 $932,444
Community Deer Ridge Queensland
Cheapest Median Price $392,500 $385,000
North West
Community University Heights Hamptons
Highest Median Price $940,000 $722,750
Community Bowness Ranchlands
Cheapest Median Price $425,000 $419,500
South East
Community  Mahogany Auburn Bay
Highest Median Price $575,000 $538,000
Community McKenzie Towne Ogden
Cheapest Median Price $419,250 $353,000
North
Community  Sherwood Panorama Hills
Highest Median Price $565,800 $546,000
Community Beddington Heights Country Hills
Cheapest Median Price $393,000 $376,000

 

اطلاع از آمار قيمتى يك محله در زمان خريد و فروش ملك حياتى است. به طور كلى توصيه بر خريد خانه ارزان در محله گران است. به دفعات با افرادى مواجه شده ام كه به دليل عدم دريافت اطلاعات عددى كافى در زمان خريد از مشاور املاك خود اقدام به خريدى كرده اند كه در زمان فروش متوجه اشتباه خود شده اند.

رمز يك سرمايه گذاري پر سود در بازار ملك ٣ چيز است:

  1. اطلاعات
  2. اطلاعات
  3. اطلاعات