نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

در جدول زير درصد تغيير قيمت خانه ها در نواحى و بعضى محلات كلگرى در سال ٢٠١٧ آورده شده است. البته اين الزاما به اين  معنا نيست كه قيمت خانه شما هم دقيقا به همين اندازه تغيير كرده است ولى ايده كلى خوبى از روند قيمتى در محله شما مى دهد.

براى اينكه قيمت دقيق خانه شما تعيين شود، مى توانيد به آدرس زير ايميل بزنيد. همچنين اگر محله شما جزو اين ليست نيست براى اطلاع از قيمت ها ايميلى به آدرس زير بزنيد:

[email protected]

 

Community Price Change in 2017
  Detached Apartment
West District +4.5% -1%
Aspen Woods +4.2% -0.6%
Cougar Ridge +3.1% NA
Discovery Ridge +7.6% +1.7%
Lakeview +4.4% NA
Rosscarrock +4.5% NA
Signal Hill +8.1% +3.8%
Springbank Hill +5.8% +4.4%
Spruce Cliff +6.8% -7.1%
Strathcona +6.4% NA
West Springs +4.8% NA
Detached Apartment
Northwest District +0.2% -4.7%
Arbour Lake +2.2% -5.8%
Brentwood +3% -6.1%
Charleswood +3.4% NA
Citadel +2.2% -4.4%
Dalhousie +3.1% -5.5%
Edgemont +3.2% -6.3%
Hawkwood +1.2% -1.8%
Rocky Ridge +3.1% -6.6%
Royal Oak +2.7% -4.9%
Tuscany -12.9% -5.6%
Varsity +9.2% -5.3%
Detached Apartment
Central Distirict +2.8% -2.5%
Beltline NA -0.2%
Capital Hill +6.2% NA
DT East Village NA -2.6%
DT West End NA 4.4%
Eau Claire NA -5.9%
Mission NA -3.5%
Richmond +7.3% -7%
Detached Apartment
North District -1.6% -2.4%
Evanston +0.5% NA
Hidden Valley -3.3% NA
MacEwan -1.2% NA
Panorama Hills -0.6% -2.7%
Sage Hill 0% NA
Sandstone -0.5% NA
Detached Apartment
Southeast District +0.3% -7.1%
Auburn Bay +0.8% NA
Copperfeild -1.1% -7.1%
Cranstone -0.7% -6.8%
McKenzie Towne +0.6% -6.8%
Detached Apartment
South District -0.9% -4.5%
Bonavista +6.2% NA
Evergreen -0.5% -1.7%
Shawnessy -1.5% -1.6%
Silverado -1% NA
Woodbine -2.5% NA